Akut stress på grund af arbejde

akut stress på arbejdspladsen

Akut stress er meget alvorligt for den påvirkede medarbejder, men er også et kæmpe tab for enhver virksomhed, hvis der ikke bliver grebet ind hurtigt af professionelle. En stor del af den danske befolkning oplever stress hver dag, og det er særligt bræget af arbejdsrelateret stress. Faktisk viser en undersøgelse fra sundhedsstyrelsen at omkring 1 ud af 4 er stresset, hvilket for mange kan være overraskende.

Den øget konkurrence og intensitet i erhvervslivet betyder dog også, at der lægges et større pres på den enkelte medarbejder fra alle fronter herunder ejer, leder og kollegaer. Arbejdsopgaverne bygger sig op og deadlines er vigtigere end aldrig før, fordi vi har så travlt. Når vi ikke kan leve op til kravene der omringer os, så begynder vi at indtage en belastningstilstand der leder til stress. Stress har mange afskygninger og kan både være kortvarig, langvarig, kronisk og ikke mindst akut.

Ved akut stress er det særligt vigtigt, at medarbejderne bliver behandlet hurtigt af professionelle, der ved hvordan stress skal håndteres. På den måde kan vedkommende komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, men også finde glæden tilbage. Hvis den stressramte, ikke får behandling, så kan det betyde øget risiko for depression eller angst, da nervesystemet over tid vil blive overbelastet.

Symptomer og tegn på akut stress

Akut stress skiller sig ud på den måde, at den påvirkede har været udsat for en meget pludselig og ekstrem begivenhed i sit liv, der kan være traumatiserende. Det kan f.eks. være tilfælde af dødsfald, krig, naturkatastrofer, voldtægt eller offentlig ydmygelse der medfører et væsentligt skifte i den sociale position. Det er langt fra alle som vil blive akut stresset i disse tilfælde, men nogle vil udvikle det der også betegnes som en akut stresstilstand.

Der er mange forskellige symptomer ved akut stress herunder blandt andet hukommelsestab, forvirring, overaktivitet eller indelukkethed. Sidstnævnte illustreres i de fleste krimifilm, hvor offeret typisk stivner i overfaldssituationer. De fysiske symptomer vises i form af stigende puls, sved og rødmen.

nakkesmerter

En akut stresstilstand udvikler sig typisk efter blot få minutter af den pludselige hændelse og kan vare alt fra et par timer til flere dage. Den traumatiserende hændelse kræver hjælp fra en stressbehandler hurtigst muligt, så tilstanden ikke udvikler sig til at være langvarig.

Hos Stresslæge er det muligt at få akut stressbehandling via. et 1:1 forløb eller gruppe stressbehandling, hvor den stressramte bliver taget godt hånd om. Et forløb er altid unikt, da årsagen til stress er forskellig fra person til person.

Fælles ansvar på arbejdspladsen

På en arbejdsplads bør der være en politik i forhold til stresshåndtering, men som udgangspunkt vil det altid være virksomhedsejeren eller lederkredsen, der har det overordnet ansvar. Med ansvar menes der, at arbejdsforholdene herunder miljø og omgivelser er gode for de enkelte medarbejdere. Arbejdsopgaver og mængden er ressourcer til rådighed skal stemme godt overens, så byrden ikke bliver for stor for den enkelte medarbejder.

fællesansvar

Kollegaerne imellem har selvfølgelig også et stort ansvar i at hjælpe hinanden, når de kan se at andre er presset. Stress behøver som sagt ikke nødvendigvis at stamme fra arbejdspres, men kan ligeså vel være på grund af problemer på hjemmefronten. Det anbefales at sende både ledere og medarbejder på en række kurser omkring stress, hvor de kan lære at takle stress, men også at forebygge stress.