Influenza vaccine på arbejdspladsen gør det nemmere for dig

Influenzavaccination er ikke længere forbeholdt ældre over 65 år. Mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere at blive vaccineret, og flere medarbejdere vælger at benytte sig af tilbuddet. Vaccinationen kan foregå i private lokaler eller i åbne omgivelser. Vaccinationen finder sted i overarmsmusklen eller i nakken, så tøjet kan blive på kroppen under vaccinationen. Personer, der vaccineres, anbefales at blive i nærheden af influenzavaccineudbyderen i 15-20 minutter i tilfælde af eventuelle bivirkninger. influenzavaccinen tolereres normalt godt, og der forekommer kun lejlighedsvis mindre bivirkninger som rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet. Influenzavaccination kan ikke garantere 100 % beskyttelse mod influenza, men sygdomsforløbet forkortes. Influenzavaccination reducerer også risikoen for mere alvorlige følger, f.eks. indlæggelse på hospital og død. NurseCares holdning til influenzavaccination er, at det altid bør være et frit valg at lade sig vaccinere mod influenza. NurseCare mener dog også, at jo flere der bliver vaccineret, jo større er chancen for en begrænset epidemi og dermed færre smittede. Læs mere omkring https://nursecare.dk/influenzavaccination/.

Masser af fordele ved influenza vaccine på arbejdspladsen

Et sundhedstjek kan hjælpe dig med at identificere eventuelle sundhedsproblemer tidligt, før de bliver mere alvorlige. Det betyder, at du kan træffe foranstaltninger til at forbedre dit helbred og velbefindende og undgå fremtidige sygdomme. Din virksomhed tilbyder måske et sundhedstjek som en del af sin pakke med personalegoder. Dette giver dig mulighed for at få dit helbred tjekket af en kvalificeret sygeplejerske i fortrolighed. Resultaterne af sundhedstjekket er anonymiserede, men de giver din arbejdsgiver mulighed for at få et samlet billede af sine medarbejderes helbred. Disse oplysninger kan bruges til at målrette fremtidige tiltag på både forebyggende og sundhedsfremmende områder. Regelmæssige sundhedstjek er en vigtig måde at passe på dit helbred på. Sundhedsevents er et fleksibelt tilbud til virksomheder, der som udgangspunkt gerne vil implementere sundhed på et neutralt og uforpligtende niveau for at se, om det overhovedet er interessant at investere i sundhed. NurseCare tilbyder forskellige sundhedsarrangementer, hvor information og berøring af emnet sundhed når ud til så mange mennesker som muligt. Sundhedsarrangementer kan stå alene som en oplevelse eller fungere som en forløber eller efterfølger for et sundhedstjek. Der er mange muligheder og kombinationer, som man kan gøre god brug af.

Få taget influenza vaccine på arbejdspladsen

Sundhedsarrangementer kan afholdes der, hvor behovet er. Nogle arrangementer kan, afhængigt af deres formål og resultatorientering, bedst afholdes i virksomheden.b Hvert arrangement tilrettelægges i forhold til antallet af deltagere, det ønskede indhold og formålet med interventionen. NurseCares undervisere har en bred klinisk baggrund, hvilket giver arrangementet et konkret og relevant uddannelses- og informationsindhold. Foredrag, pep-talks og workshops tilrettelægges altid i overensstemmelse med målgruppen.