Har du brug for et arbejdsmiljørepræsentant kursus?

En arbejdsmiljørepræsentant kaldes også for en AMR og skal på kursus hvor der er fokus på, hvordan man bedst muligt står til rådighed for sine kolleger. Det er nemlig lige præcis det som der er en AMR’s vigtigste rolle, at være tilgængelige for sine kolleger, uanset hvordan og hvorledes der måtte være brug for det. Med et arbejdsmiljørepræsentant kursus lærer du hvor og hvornår det er nødvendigt at give oplysninger videre til arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljøudvalget for at kunne opretholde det absolut bedste arbejdsmiljø for alle. Du kan læse mere om hvordan du kommer på et arbejdsmiljørepræsentant kursus på https://arbejdsmiljoegruppen.dk/ og komme i gang allerede i dag. 

Hvorfor er det nødvendigt med en AMR på arbejdspladsen 

Den vigtigste opgave for en arbejdsmiljørepræsentant er, at sørge for at alle kolleger har en at gå til, hvis der skulle opstå noget på arbejdspladsen, der ikke er gavnlig eller ubehageligt. Det gælder både når det kommer til det egentlige fysiske arbejdsmiljø i forhold til sikkerhed, men det gælder også når det kommer til det mentale aspekt. Der kan være mange opgaver som du stilles overfor som en AMR på en større arbejdsplads og derfor er det nødvendigt med et grundigt arbejdsmiljørepræsentant kursus, der introducerer dig til de opgaver du eventuelt vil komme til at kunne stå overfor i fremtiden. 

Hvilke opgaver har en arbejdsmiljørepræsentant? 

Når du har været på et arbejdsmiljørepræsentant kursus, kan du kalde dig for en AMR, såfremt at du er valgt ind for en periode. Her er dine opgaver at sørge for, at forebygge, og risikovurdere arbejdsforholdene, ligesom at en undersøgelse af arbejdsskader er en del af de opgaver som en AMR har taget på sig. Herunder skal der blandt andet opfyldes en udarbejdelse af den lovpligtige arbejdspladsvurdering ligesom at der årligt skal foretages mindst et møde, med en arbejdsmiljødrøftelse. Som arbejdsmiljørepræsentant er det din opgave at videreføre oplysninger du oplever eller får af vide på arbejdspladsen, så den kan blive sikker for alle der er ansat. 

En AMR har et grundigt indblik i arbejdsmiljøindsatserne 

Når du har gennemgået et arbejdsmiljørepræsentant kursus, så forventes det, at du har et grundigt indblik i de arbejdsmiljøindsatser der gør dig gældende for arbejdspladsen. Derfor vil det også altid være arbejdsmiljørepræsentanten der er udvalgt og har været på et arbejdsmiljørepræsentant kursus som arbejdstilsynet vil spørge efter når det kommer på besøg for at tjekke op på virksomheden. Det skal vurderes fra arbejdstilsynet om den AMR der er udvalgt for arbejdspladsen varetager den vigtige rolle det er at være hjælper for kolleger og arbejdsgiver, når de store arbejdsmiljøproblemer skal løses. 

Hvor lang tid sidder en arbejdsmiljørepræsentant? 

Som udgangspunkt vil en AMR kunne sidde lige så længe som der måtte være tilfældes. Dog siger lovgivningen, at der skal være valg hver 2. år som minimum og at en arbejdsmiljørepræsentant derfor skal sidde for 2 år af gangen. I visse tilfælde kan det bestemmes, at en AMR skal sidde op til 4 år, hvis der er foranstaltninger i virksomheden der gør, at dette måtte være det rigtige at gøre.